Internet turistička agencija (rezervacije i upiti 0-24h) office@siber-travel.rs
011 36 57 217 Pozovite naš call centar
default-logo

Politika Avio kompanija

Avio kompanija zadržava pravo na promenu datuma i vremena odlaska ili otkaz putovanja zbog promene reda leta ili više sile te ima pravo promeniti rutu putovanja ako se promene uslovi putovanja (novi program puta, nestabilni uslovi u državi i otkaz leta, prirodna katastrofa ili ostali nepredvidivi uzroci), bez posebne odštete i skladno važećim propisima u putničkom prometu.

U slučaju da aviokompanija otkaže let, putnik ima pravo na potpuni povraćaj novca. U slučaju otkazivanja leta, putnik nema pravo na povraćaj novca plaćenog za troškove vize.

Promene i otkazivanja

Putnik u svakom trenutku može zatražiti promenu avio karte (kao npr. broj putnika, datum, destinacija…) ali ona mora biti usklađena sa pravilima avio kompanije za odabranu avio kartu. Kako bi se promena realizovala, putnik mora platiti troškove određene uslovima avio kompanije o kojima je putnik prethodno obavešten, pod uslovom da odabrana avio karta omogućava željene promene, o čemu je putnik bio obavešten usmenim ili pismenim putem.

Putnik može otkazati avio kartu, međutim u trenutku otkazivanja na snagu stupaju troškovi koje propisuje avio kompanija za odabranu kartu. Putnik je obavezan da poštuje važeća pravila avio kompanije. Ukoliko pravila omogućuju putniku delimičan povraćaj novca u trenutku otkazivanja, putnik je obvezan predati svu potrebnu dokumentaciju koju zahteva avio kompanija.


 
 

Nazad na vrh stranice